Học phí

LỚP

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

Thường

3 buổi / tuần - 1h30 / buổi

Cơ bản A1
 

Cơ bản 1

4 tuần

Thông tin chi tiết về học phí và đăng ký các khóa học tiếng Nga, vui lòng liên hệ hotline:

19002650 – 

0919 407 100

 

Cơ bản 2

4 tuần

Cơ bản 3

4 tuần

Cơ bản 4

4 tuần

Sơ cấp A2

Sơ cấp 1

6 tuần

Sơ cấp 2

6 tuần

Sơ cấp 3

6 tuần

Sơ cấp 4

6 tuần

Trung cấp B1

Trung cấp 1

9 tuần

Trung cấp 2

9 tuần

Trung cấp 3

9 tuần

Trung cấp 4

9 tuần

Cấp Tốc

3 buổi / tuần - 3h / buổi

Cơ bản A1

8 tuần

Sơ Cấp A2

12 tuần

Trung Cấp B1

Trung cấp CT 1

9 tuần

Trung cấp CT 2

9 tuần

Khóa học Chuyên ngành Dầu khí

Chuyên ngành Dầu khí 1

2 tuần

Chuyên ngành Dầu khí 2

2 tuần

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

HOTLINE
1900 2650 - 0919 407 100

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online