Ngữ pháp

Bài 1 : Thì tương lai
Bài 1 : Thì tương lai

Thì tương lai

Bài 1: Thì quá khứ
Bài 1: Thì quá khứ

Thì quá khứ

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)

Đại từ nhân xưng

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Động từ phản thân
Bài 2 : Động từ phản thân

Động từ phản thân

Bài 2 : Các động từ mô tả chuyển động
Bài 2 : Các động từ mô tả chuyển động

Các động từ mô tả chuyển động

Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 3 : Nội động từ
Bài 3 : Nội động từ

Nội động từ

Bài 3 : Những động từ có nghĩa là “đi”
Bài 3 : Những động từ có nghĩa là “đi”

Những động từ có nghĩa là “đi”

Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 4 : Câu không ngôi
Bài 4 : Câu không ngôi

Câu không ngôi

Bài 4 : Những động từ chuyển động khác
Bài 4 : Những động từ chuyển động khác

Những động từ chuyển động khác

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

Bài 5 : Các đại từ phản thân
Bài 5 : Các đại từ phản thân

Đại từ “Себя “ trong tiếng Nga có nghĩa là “tự bản thân một vật nào đó” . Đại từ này được sử dụng trong những câu phức tạp khi động từ ở dạng phản...

Bài 5 :Tiền tố của những động từ chuyển động
Bài 5 :Tiền tố của những động từ chuyển động

Tiền tố của những động từ chuyển động

Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

Bài 6 : Các loại đại từ trong tiếng Nga
Bài 6 : Các loại đại từ trong tiếng Nga

Đại từ là một dạng từ dùng để thay thế cho danh từ. Bảng dưới đây sẽ tổng hợp lại những loại đại từ trong tiếng Nga và chức năng của các loại đại...

Bài 6 : Tính từ
Bài 6 : Tính từ

Tính từ

Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số
Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số

Cách sử dụng danh từ với số

Bài 6 : Cách trong tiếng Nga
Bài 6 : Cách trong tiếng Nga

Cách trong tiếng Nga

  • 1
  • 2
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat