Thực hành

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 1
Bài 1

Phương pháp học tiếng Nga, Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh.

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 1
Bài 1

Bạn đang tìm hiểu về tiếng Nga và muốn theo học thứ tiếng này, hãy tham khảo bào viết bên dưới nhé.

Bài 2
Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Bài 2
Bài 2

Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định và thể chưa hoàn thành ở câu phủ định.

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 2
Bài 2

Hướng dẫn học tiếng Nga, cách chuyển dổi danh từ số ít sang số nhiều.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 3
Bài 3

Học cách dùng thì, Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

Bài 3
Bài 3

Chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều (danh cách), hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

Bài 4
Bài 4

Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở theo thời gian

Bài 4
Bài 4

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.

Bài 4
Bài 4

Tìm hiểu về tiếng Nga, Thay thế danh từ bằng các đại từ thích hợp.

Bài 5
Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.

Bài 5
Bài 5

Bạn đang muốn tìm học tiếng Nga, bạn quan tâm điều gì?Có bao nhiêu học viện trong thành phố?

bài 5
bài 5

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp

Bài 6
Bài 6

Viết lại những câu dưới đây thành câu so sánh khẳng định, hãy cùng làm nhé.

Bài 6
Bài 6

Bạn muốn học thêm cho mình một ngôn ngữ mới, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi.

bài 6
bài 6

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, ходить~идти, ездить~ехать : Điền vào chỗ trống động từ thích hợp ờ thì hiện tại

Bài 7
Bài 7

Viết 10 câu có nghĩa và đúng ngữ pháp. Sử dụng những thành phần câu dưới đây. Không được đổi thứ tự các từ, nhưng có thể đổi đuôi của từ

bài 7
bài 7

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Điền vào chỗ trống động từ có nghĩa "đi". Dùng ngữ cảnh của câ để chia đúng thì của động từ

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat