Luyện nghe

Bài 1 : ВТЮРИТЬСЯ
Bài 1 : ВТЮРИТЬСЯ

ВТЮРИТЬСЯ

Bài 1 : ОБМОЗГОВАТЬ
Bài 1 : ОБМОЗГОВАТЬ

ОБМОЗГОВАТЬ

Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…

ВО ПОПЕРЛО…

Bài 1: НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ
Bài 1: НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ

Học tiếng Nga - НАСТУЧАТЬ И УСТАКАНИТЬ

Bài 2 : СОПЛИ МОРОЗИТЬ
Bài 2 : СОПЛИ МОРОЗИТЬ

СОПЛИ МОРОЗИТЬ

Bài 2 : ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО
Bài 2 : ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО

ОЛУХ ЦАРЯ НЕБЕСНОГО

Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ

ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ

Bài 2 : ВЫНОС МОЗГА
Bài 2 : ВЫНОС МОЗГА

ВЫНОС МОЗГА

Bài 3 : КОТУ ПОД ХВОСТ
Bài 3 : КОТУ ПОД ХВОСТ

КОТУ ПОД ХВОСТ

Bài 3 : СИДИ, Я САМ ОТКРОЮ
Bài 3 : СИДИ, Я САМ ОТКРОЮ

СИДИ, Я САМ ОТКРОЮ

Bài 3 : ПОИМЕТЬ
Bài 3 : ПОИМЕТЬ

ПОИМЕТЬ

Bài 3  :МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ
Bài 3 :МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ

МЕНЯ НЕ КАНТОВАТЬ

Bài 4 : НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ
Bài 4 : НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

Bài 4 : БЕСИТЬСЯ С ЖИРУ
Bài 4 : БЕСИТЬСЯ С ЖИРУ

БЕСИТЬСЯ С ЖИРУ

Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ
Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ

НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ

Bài 4 : СТОПУДОВО
Bài 4 : СТОПУДОВО

СТОПУДОВО

Bài 5 : ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА…
Bài 5 : ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА…

ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА…

Bài 5 : ЗАВИСНУТЬ
Bài 5 : ЗАВИСНУТЬ

ЗАВИСНУТЬ

Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

Bài 5 : НАЧИНАЕТСЯ…
Bài 5 : НАЧИНАЕТСЯ…

ну начинается… – ba91t đầu rồi....(diễn tả một sự việc bất ngờ xảy ra)

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat