Bài 4 : НАХЛОБУЧИТЬ, ОТЧЕКРЫЖИТЬ И ОТЧИХВОСТИТЬ

Bấm vào đây để nghe bài học
 

нахлобучить – mặc quần áo vội  vàng, khiển trách, đánh mắng

отчекрыжить – cắt giảm

отчихвостить –khiển trách

развозить – to intoxicate; меня развезло – tôi say rối!

еле языком ворочать – hầu như không thể nói được
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v64/bai-3.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…
Bài 1 : ВО ПОПЕРЛО…

ВО ПОПЕРЛО…

Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ
Bài 2 : ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ

ШЕДЕВРАЛЬНЫЙ

Bài 3 : ПОИМЕТЬ
Bài 3 : ПОИМЕТЬ

ПОИМЕТЬ

Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА
Bài 5 : ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

ЭТО БЫЛО ДАВНО И НЕПРАВДА

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat