Trình Độ A1

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

Bài 6 : Cách trong tiếng Nga
Bài 6 : Cách trong tiếng Nga

Cách trong tiếng Nga

Bài 7: Cách 2 trong tiếng Nga
Bài 7: Cách 2 trong tiếng Nga

Tiếng Nga là một ngôn ngữ Đông Slav bản địa của người Nga ở Đông u. Nó là một ngôn ngữ chính thức ở Nga, Ukraina, Belarus, Kazakhstan,...

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat