Tài liệu

Bài Tập Trình Độ A2

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

Bài 4
Bài 4

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.

bài 5
bài 5

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp

bài 6
bài 6

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, ходить~идти, ездить~ехать : Điền vào chỗ trống động từ thích hợp ờ thì hiện tại

bài 7
bài 7

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Điền vào chỗ trống động từ có nghĩa "đi". Dùng ngữ cảnh của câ để chia đúng thì của động từ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online