Trình Độ A1

Bài 1:  АЛФАВИТ - bảng chữ cái
Bài 1: АЛФАВИТ - bảng chữ cái

АЛФАВИТ - bảng chữ cái

Bài 2: Những mẫu câu chào trong tiếng Nga
Bài 2: Những mẫu câu chào trong tiếng Nga

Здравствуйте - Xin chào

Bài 4: Tên trong tiếng Nga
Bài 4: Tên trong tiếng Nga

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Bài 5: номера - số đếm
Bài 5: номера - số đếm

номера - số đếm

Bài 6: Số thứ tự
Bài 6: Số thứ tự

Học tiếng Nga - Số thứ tự

Bài 7: Где? - Ở đâu?
Bài 7: Где? - Ở đâu?

Học tiếng Nga - Где? - Ở đâu?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat