Trình Độ A1

Bài 1:  АЛФАВИТ - bảng chữ cái
Bài 1: АЛФАВИТ - bảng chữ cái

АЛФАВИТ - bảng chữ cái

Bài 2: Здравствуйте - Xin chào
Bài 2: Здравствуйте - Xin chào

Здравствуйте - Xin chào

Bài 3: Các ngữ thông dụng
Bài 3: Các ngữ thông dụng

Các ngữ thông dụng

Bài 4: Как вас зовут? - Bạn tên là gì?
Bài 4: Как вас зовут? - Bạn tên là gì?

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Bài 5: номера - số đếm
Bài 5: номера - số đếm

номера - số đếm

Bài 6: Số thứ tự
Bài 6: Số thứ tự

Học tiếng Nga - Số thứ tự

Bài 7: Где? - Ở đâu?
Bài 7: Где? - Ở đâu?

Học tiếng Nga - Где? - Ở đâu?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat