Bài 4

Thay thế danh từ bằng các đại từ thích hợp (он, она, оно, они)

Где мой костюм? Вот

Где твоя газета? Вот

Где наш телевизор? Вот

Где ваши брюки? Вот 

Где её платье? Вот

Где твои письма? Вот 

Где моя юбка? Вот 

Где их платья? Вот


>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v79/bai-3.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Bạn đang tìm hiểu về tiếng Nga và muốn theo học thứ tiếng này, hãy tham khảo bào viết bên dưới nhé.

Bài 2
Bài 2

Hướng dẫn học tiếng Nga, cách chuyển dổi danh từ số ít sang số nhiều.

Bài 3
Bài 3

Chuyển danh từ từ số ít sang số nhiều (danh cách), hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat