Tài liệu

Ngữ pháp

Bài 7 : Đại từ phủ định
Bài 7 : Đại từ phủ định

Các đại từ никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, нисколько được dùng để thể hiện những thứ hoặc người nào đó không tồn tại.

Bài 7 : Giới từ và liên từ
Bài 7 : Giới từ và liên từ

Giới từ và liên từ

  • 1
  • 2

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 1900 2650 - 0919 407 100
Tư vấn online