Bài 4 : Câu không ngôi

Tiếng Nga rất hay sử dụng những câu không ngôi để diễn đạt cảm xúc hay trạng thái của một cái gì đó. Câu không ngôi thường được dùng khi một người (thường là „tôi“) bị ảnh hưởng bởi một vật gì đó (chia ở thể „đối cách“. Chúng ta có thể dịch  những câu như vậy là „tôi cảm thấy“, „tôi thấy“, „tôi muốn“.

 >> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v52/bai-3.html

Có một số động từ là động từ không ngôi, những động từ khác được sử dụng ở câu không ngôi như là một cách để làm giảm nhẹ ý nghĩa của động từ. Động từ „нравиться” (thích) luôn luôn sử dụng ở dạng không ngôi.

 Đăng ký học tiêng đức
Đăng ký học tiêng đức

Những động từ trong câu không ngôi luôn ở dạng phản thân. Xem những câu sau đây :

 

Мне нравится Москва – (Tôi) thích mát xcơ va.

Мне хочется в театр – (tôi) thích đi nhà hát.

Мне не сидится дома. – (Tôi) không thích ở nhà.
 

>> Bài tiếp theo: http://hoctiengnga.com/v54/bai-5.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Thì tương lai
Bài 1 : Thì tương lai

Thì tương lai

Bài 2 : Động từ phản thân
Bài 2 : Động từ phản thân

Động từ phản thân

Bài 3 : Nội động từ
Bài 3 : Nội động từ

Nội động từ

Bài 5 : Các đại từ phản thân
Bài 5 : Các đại từ phản thân

Đại từ “Себя “ trong tiếng Nga có nghĩa là “tự bản thân một vật nào đó” . Đại từ này được sử dụng trong những câu phức tạp khi động từ ở dạng phản...

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat