Bài 1

  1. В Москве зимой бывает очень (холодно/холодная) ___, и и часто идёт снег. 

  2. В Санкт-Петербурге тоже бывает (холодно/холодная) ___ погода зимой. 
  3. В Крыму редко бывает (холодно/холодная) ___. 
  4. Даже зимой в Крыму (тепло/тёплая) ___. 
  5. Погода весной в Москве и Санкт-Петербурге довольно (тепло/тёплая) ___. Температура бывает 15–20 градусов. 
  6. Летом, когда (жарко/жаркая) ___, все любят купаться и загорать. 
  7. В Москве осень начинается рано. Уже в сентябре бывает (прохладно/прохладная) ___ погода. 
  8. Когда (прохладно/прохладная) ___, люди ходят в свитерах или в куртках. 
  9. Когда погода очень (холодно/холодная) ___, все начинают думать о зиме. 
  10. Какая у вас бывает погода осенью?

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v37/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

Bài 4
Bài 4

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.

bài 5
bài 5

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat