bài 5

Điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp : напротив hay là рядом

  1. Новый кинотеатр находится ____________ этого бассейна.
  2.  ГУМ находится __________________Кремля.
  3.  Остановка автобуса находится ________________ почты 
  4. Галерея находится _________________ этим красивым зданием. 
  5. Университетский бассейн находится ______________ нового кинотеатра. 
  6. Ботанический сад находится ___________________ библиотекой. 
  7. Кремль находится __________________ старым зданием университета. 
  8. Книжный магазин находится ____________________ нашего общежития 
  9. Библиотека находится _________________ университетским бассейном. 
  10. Гостиница находится_________________ станцией метро. 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v84/bai-4.html​

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

Bài 4
Bài 4

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat