Bài 4

Trả lời các câu hỏi sau

  1. Скажите, пожалуйста, где школа?       _______________общежития. 
  2. Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса? ___________общежития.     
  3. Если вы смотрите на школу с Казанской улицы, тогда парк находится ___________ школы. 
  4. Если вы стоите в парке и смотрите на на остановку автобуса, вы увидите, что Казанский собор________________ парка.
  5. Унивеситет имени Герцена находится ____________ парком. 
  6.  Я вижу парк, а где университет. Он далеко?  Нет, он  ____________ парка. 
  7. Где магазин. Магазин? Он ____________________ Казанского собора. 
  8. Я знаю, где школа. А парк?         Он стоит почти ____________________ школой!  
  9. Мы сейчас на станции метро у Казанского собора. Больница близко?   Нет, она очень ________________ Казанского собора! 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v83/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

bài 5
bài 5

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat