Bài 4

Trả lời các câu hỏi sau

  1. Скажите, пожалуйста, где школа?       _______________общежития. 
  2. Скажите, пожалуйста, где остановка автобуса? ___________общежития.     
  3. Если вы смотрите на школу с Казанской улицы, тогда парк находится ___________ школы. 
  4. Если вы стоите в парке и смотрите на на остановку автобуса, вы увидите, что Казанский собор________________ парка.
  5. Унивеситет имени Герцена находится ____________ парком. 
  6.  Я вижу парк, а где университет. Он далеко?  Нет, он  ____________ парка. 
  7. Где магазин. Магазин? Он ____________________ Казанского собора. 
  8. Я знаю, где школа. А парк?         Он стоит почти ____________________ школой!  
  9. Мы сейчас на станции метро у Казанского собора. Больница близко?   Нет, она очень ________________ Казанского собора! 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v83/bai-3.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

bài 5
bài 5

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, điền vào chỗ trống với cụm giới từ thích hợp

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat