Bài 3

Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định

Vd : Прочитай седьмой урок. -- > Не читай седьмой урок.

  1. Покажи фотографии.
  2. Сделай эту работу сейчас.
  3. Ответь на письма завтра.
  4. Расскажи об университете.
  5. Посмотри новости сегодня вечером.
  6. Закажи стол в ресторане.
  7. Купи билет на концерт.
  8. Спроси Максима о семье.
  9. Дай преподавателю эту работу.
  10. Напиши письмо маме.

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v89/bai-2.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Phương pháp học tiếng Nga, Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh.

Bài 2
Bài 2

Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định và thể chưa hoàn thành ở câu phủ định.

Bài 4
Bài 4

Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở theo thời gian

Bài 5
Bài 5

Bạn đang muốn tìm học tiếng Nga, bạn quan tâm điều gì?Có bao nhiêu học viện trong thành phố?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat