Bài 1

Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh

Vd : Вам надо прочитать эту книгу. --> Прочитайте эту книгу!

  1. Вам надо сделать работу. 
  2. Вам надо прослушать кассету.
  3. Вам надо заниматься сегодня вечером.
  4. Вам надо ответить на письмо.
  5. Вам надо приготовить ужин.
  6. Вам надо посмотреть передачу в семь часов.
  7. Вам надо рассказать о семье.
  8. Вам надо купить хороший словарь.
  9. Вам надо поехать в Нью-Йорк.
  10. Вам надо выйти через одну остановку.

>> Xem thêm: http://hoctiengnga.com/v44/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định và thể chưa hoàn thành ở câu phủ định.

Bài 3
Bài 3

Học cách dùng thì, Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định

Bài 4
Bài 4

Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở theo thời gian

Bài 5
Bài 5

Bạn đang muốn tìm học tiếng Nga, bạn quan tâm điều gì?Có bao nhiêu học viện trong thành phố?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat