Bài 4

Mary là một hướng dẫn viên du lịch.


Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở theo thời gian. Viết các con số lại thành chữ. Vd : 19.03 — Новгород = Девятнадцатого марта Мэри была в Новгороде.

 

  1. 10.06 — Киев 
  2. 7.07 — Москва 
  3. 31.01 — Владивосток 
  4. 20.04 — Суздаль (masc.) 
  5. 8.02 — Владимир 
  6. 4.6 — Ялта 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v90/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Phương pháp học tiếng Nga, Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh.

Bài 2
Bài 2

Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định và thể chưa hoàn thành ở câu phủ định.

Bài 3
Bài 3

Học cách dùng thì, Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định

Bài 5
Bài 5

Bạn đang muốn tìm học tiếng Nga, bạn quan tâm điều gì?Có bao nhiêu học viện trong thành phố?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat