Bài 3: Những câu nói thông dụng trong tiếng Nga

Những câu nói thông dụng

Спасибо ("spa-see-ba") – Cám ơn

Пожалуйста("pa-zhal-sta") – Làm ơn / Không có chi (dùng sau khi ai đó nói “Cảm ơn”

Да ("da") – có

Нет ("nyet") – không

Здравствуйте ("zdra-stvooy-tye") – xin chào (lịch sự)

Привет ("pree-vyet") – chào (thông dụng, dùng cho bạn bè)

Giới thiệu bản thân

Как дела? – Mọi chuyện thế nào?

Хорошо спасибо – tốt/ khỏe, cảm ơn

Плохо – tệ

До свидания ("da-svee-da-nee-ye") – tạm biệt

Пока ("pa-ka") – bye bye

Những mẫu câu giao tiếp dùng trong trò chuyện hàng ngày

Những mẫu câu giao tiếp dùng trong trò chuyện hàng ngày

Bạn nói ngôn ngữ nào?

Вы говорите по-английски? – bạn có nói tiếng Anh không ? (trang trọng, lịch sự)

Вы говорите по-русски? – bạn có nói tiếng Nga không? (trang trọng, lịch sự)

Я говорю по-английски – Tôi nói tiếng Anh.

Я говорю по-русски – tôi nói tiếng Nga.

Я понимаю – tôi hiểu

Я не понимаю – tôi không hiểu
 

>>>>>Xem thêm bài viết tại: http://hoctiengnga.com/v4/bai-4.html


 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1:  АЛФАВИТ - bảng chữ cái
Bài 1: АЛФАВИТ - bảng chữ cái

АЛФАВИТ - bảng chữ cái

Bài 2: Những mẫu câu chào trong tiếng Nga
Bài 2: Những mẫu câu chào trong tiếng Nga

Здравствуйте - Xin chào

Bài 4: Tên trong tiếng Nga
Bài 4: Tên trong tiếng Nga

Как вас зовут? – Bạn tên là gì?

Bài 5: номера - số đếm
Bài 5: номера - số đếm

номера - số đếm

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat