bài 7

Điền vào chỗ trống động từ có nghĩa "đi". Dùng ngữ cảnh của câ để chia đúng thì của động từ

 1. Наташа ___________ в Псков на прошлой неделе? 
 2. Да. Она часто туда _______________ . Её родители там живут.  
 3. Она  ________________опять завтра. 
 4. Она обычно ________________ на поезде?
 5. Обычно. Но завтра она ___________ на автобусе.
 6. Ты сейчас ___________ на занятия?
 7. Я не _____________ на занятия в пятницу.
 8. А ты вчера _____________ на занятия?
 9. Да. В 8 часов я __________ на занятия.
 10. Потом я _____________ в библиотеку.
 11. После этого я ___________ в магазин.
 12. Потом я ____________ домой. 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v86/bai-6.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Hướng dẫn học và ôn tập tiếng Nga

Bài 2
Bài 2

Cùng học tiếng Nga nào, điền vào chỗ trống dạng đúng của từ.

Bài 3
Bài 3

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Hoàn thành các câu sau.

Bài 4
Bài 4

Cùng học tiếng Nga các bạn nhé, Nhìn vào hình và trả lời các câu hỏi sau.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat