Bài 1: Đối cách (accusative case)

 Đối cách được sử dụng làm bổ ngữ trong câu

  • Đối với danh từ giống đực

Nếu danh từ chỉ vật vô tri vô giác, không thay đổi gì khi chuyển qua đối cách

Nếu danh từ chỉ vật có sự sống và kết thúc bằng phụ âm, thêm “a”

Nếu danh từ chỉ vật có sự sống, thay “й” bằng “я”.

 Nếu danh từ chỉ vật có sự sống, thay “ь” bằng “я”.

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v31/bai-1.html

  • Đối với danh từ giống cái:

Thay “a” bằng “y”

Thay thế  “я” bằng “ю”.

  • Đối với danh từ giống trung:

danh từ chỉ vật vô tri vô giác không thay đổi (đa phần các danh từ giống trung là danh từ chỉ vật không có sự sống.)

Ví dụ :

спорт vẫn giữ nguyên: спорт (thể thao) музыка thành: музыку(âm nhạc)Москва thành: Москву(Mát-xcơ-va)газета thành:: газету(báo) здание vẫn giữ nguyên: здание(tòa nhà)Иванthành: Ивана(Ivan)

 Bài tiếp: http://hoctiengnga.com/v38/bai-2.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat