Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

 Tặng cách dùng để biểu thị một danh từ đang đóng vai trò là một bổ ngữ gián tiếp trong câu. Đây chính là người hoặc vật nhận những hành động từ chủ ngữ.

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v37/bai-1.html

Biến đổi danh từ ở Tặng cách

Để biến đổi một danh từ sang dạng Tặng cách, chúng ta bắt đầu bằng danh từ nguyên mẫu(tức là danh từ ở dạng Danh cách)

  • Đối với danh từ giống đực:

Nếu danh từ kết thúc bằng một phụ âm, thêm “y” vào

Nếu danh từ kết thúc bằng “й”, thay bằng “ю”

Nếu danh từ kết thúc bằng “ь” thay bằng “ю”

  • Danh từ giống cái:

Nếu danh từ kết thúc bằng “a” thay bằng “e”

Nếu danh từ kết thúc bằng “я” thay bằng “e”

Nếu danh từ kết thúc bằng “ь” thay bằng  “и”

Nếu danh từ kết thúc bằng  “ия” thay bằng  “ии”.

  • Danh từ giống trung

Nếu danh từ kết thúc bằng “o” thay bằng “y”

Nếu danh từ kết thúc bằng “e” thay bằng “ю”

  • Danh từ số nhiều

Nếu danh từ kết thúc bằng một phụ âm, thêm "ам"

Nếu danh từ kết thúc bằng “a” , “o”, hoặc một phụ âm , thêm "ам"

Các trường hợp còn lại thay ký tự cuối bằng "ям". 

Ví dụ:

Адам - Адаму Елена - Елене Молоко - Молоку Вино - Вину

Đại từ sử dụng Tặng cách

Мне 

me

tôi

Тебе 

you

bạn

Ему (m)

Ему(n)

Ей (f)

him

it

her

anh ta

cô ta

Нам 

us

chúng ta

Вам 

you (số nhiều)

các bạn / Ngài

Им 

them

họ

 >> Xem tiếp: http://hoctiengnga.com/v39/bai-3.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)

Đại từ nhân xưng

Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat