Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Tặng cách thường được sử dụng để chỉ những vật nhận hành động từ chủ ngữ. từ Давать (đưa) thường được đi đôi với danh từ Tặng cách. Dưới đây là bang chia của động từ Давать

Даю – tôi đưa

Даёшь – bạn đưa

Даёт – anh ta đưa

Даём – chúng tôi đưa

Даёте – các bạn đưa

Дают – họ đưa

Dạng mệnh lệnh của từ này là Дай! hoặc Дайте! (Đưa đây!)

Иван даёт цветы Анне - Ivan tặng hoa cho Anna.

Я даю цветы Анне – Tôi tặng hoa cho Anna.

Дайте мне ваш адрес и номер телефона. – Đưa tôi địa chỉ và số điện thoại của bạn.

Các động từ đi đôi với danh từ Tặng cách

Помогать – giúp đỡ

 Vd : Я помогаю Анне – Tôi giúp Anna.

Звонить – gọi điện

Она звонит Ивану каждый день – Cô ta gọi cho Ivan mỗi ngày.

Нравится – thích

Мне нравится Москва – Tôi thích Mát-xcơ-va

Мне нравятся дети – Tôi thích trẻ em.

Những câu diễn tả cảm giác, chử ngữ câu sẽ là các đại từ Tặng cách

Мне холодно – tôi lạnh.

Мне жарко – tôi nóng

Мне скучно – tôi thấy chán.

Câu trả lời về tuổi tác cũng sử dụng các đại từ Tặng cách

Мне восемнадцать лет – tôi 18 tuổi

Мне двадцать три года – tôi 23 tuổi

Sau giới từ “k”, sử dụng danh từ Tặng cách

Я иду к вокзалу – tôi đang hướng tới ga tàu.

>> Học tiếp: http://hoctiengnga.com/v40/bai-4.html

 

 

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ
Bài 5: Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Cách sử dụng danh từ Cách công cụ

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat