bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

 

  1. Галя! Куда ты (are going) ________________? 
  2. На вокзал! Я сегодня (am going) ________________ в Иркутск.
  3. В Сибирь? Ты часто (go) ___________________ в Сибирь?
  4. Да, в Сибирь я (go) _______________________ довольно часто.
  5.  Мы с мужем (went) _____________________ туда год назад. 
  6. Зинаида Павловна! Здравствуйте! Вы (are going) _________________ на работу? 
  7. Нет, я в библиотеку (am going) ____________________. 
  8. А вы знаете, я туда только что (went) _____________________. Она сегодня закрыта. 
  9. Тогда, может быть, (I’ll go) ____________________ в институт. 

>> Xem thêm: http://hoctiengnga.com/v50/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2
Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

Bài 5
Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat