Bài 4

Đặt câu hỏi : Bạn co thích tác giả này không?

Vd : Достоевский = Вам понравился Достоевский?

       Ахматова = Вам понравилась Ахматова?

 

  1. Толстой
  2. Толстая
  3. Булгаков
  4. Олеша и Бабель 
  5. Набоков
  6. Цветаева и Ахматова 
  7. Лермонтов
  8. Токарева
  9. Пелевин
  10. Петрушевская

>> Ôn tập:http://hoctiengnga.com/v97/bai-3.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 2
Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 5
Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat