Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. 

Vd : Я люблю научную фантастику, но «Солярис» мне не понравился.

  1. Вадим ______________________________ приключенческие фильмы, ... 
  2. ... но «Робин Гуд» ему не очень _________________________________.
  3. Мы ______________________________ мультфильмы, .... 
  4. ... но «Микки Маус» нам не _______________________________________. 
  5. Маша обычно не __________________________ документальные фильмы, ... 
  6. ... но «Российская империя» ей очень _______________________________________. 
  7. Жанна и Саша не _________________________ экранизации классической литературы, ...
  8. ... но фильм «Братья Карамазовы» им ____________________________. 
  9. Viết một câu về bản thân bạn, sử dụng cấu trúc trên

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v98/bai-4.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 2
Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat