Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Vd : — Вы ушли на работу в пять часов вчера? — Нет, в пять часов я пришёл (пришла) с работы.

 

  1. Вы приходите на работу в два часа? Нет, в два часа я _________________________ с работы. 
  2. Вы приехали в Москву первого января. Нет, я _______________________________ из Москвы первого января.
  3. Вы обычно уходите из университета в шесть часов? Нет, в шесть часов я _______________________ в университет. 
  4. Вы уезжаете из Москвы 23-го января? Нет, 23-го января я _______________________________ в Москву.
  5. Вы придёте на лекцию в десять часов? Нет, в десять часов я _____________________________ с лекции. 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v95/bai-1.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

Bài 5
Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat