Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Vd : — Вы ушли на работу в пять часов вчера? — Нет, в пять часов я пришёл (пришла) с работы.

 

  1. Вы приходите на работу в два часа? Нет, в два часа я _________________________ с работы. 
  2. Вы приехали в Москву первого января. Нет, я _______________________________ из Москвы первого января.
  3. Вы обычно уходите из университета в шесть часов? Нет, в шесть часов я _______________________ в университет. 
  4. Вы уезжаете из Москвы 23-го января? Нет, 23-го января я _______________________________ в Москву.
  5. Вы придёте на лекцию в десять часов? Нет, в десять часов я _____________________________ с лекции. 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v95/bai-1.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

Bài 5
Bài 5

Điền động từ thích hợp vào câu. Chúng ta cùng thực hành nào.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat