Bài 6

Đặt câu hỏi :  Bạn có vật này không?

Vd : новые студенты—книги = У новых студентов есть книги?

>> Link tham khảo: http://hoctiengnga.com/v90/bai-3.html

  1. американские туристы—документы
  2. новые учительницы—хорошие идеи 
  3. эти молодые люди—ключи 
  4. немецкие врачи—визы 
  5. ваши друзья—билеты 
  6. его младшие братья—хобби 
  7. ваши старшие сёстры—работа
  8. эти русские музыканты—новая программа 

BÌNH LUẬN

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1
Bài 1

Phương pháp học tiếng Nga, Viết lại những câu dưới đây ở thì mệnh lệnh.

Bài 2
Bài 2

Viết lại những câu dưới đây thành câu phủ định. Dùng thể hoàn thành cho các động từ ở câu khẳng định và thể chưa hoàn thành ở câu phủ định.

Bài 3
Bài 3

Học cách dùng thì, Dùng thể chưa hoàn thành cho những câu phủ định

Bài 4
Bài 4

Dựa vào những ghi chí dưới đây của Mary, viết thành câu hoàn chỉnh để nói về những nơi mà cô ấy đã ở theo thời gian

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Phuong Nam Education - Hotline: 0919 407 100 - 0914 098 008
Tư vấn online