Bài 6 : Cách sử dụng danh từ với số

Các số kết thúc bằng 1

Nếu số kết thúc bằng 1 (như là 1, 21, 61, v.v nhưng không tính trường hợp 11) hoặc là số kết thúc bằng từ 'один', chúng ta sử dụng danh từ số ít với cách phù hợp với vai trò của danh từ đó trong câu.
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v41/bai-5.html

Ví dụ:

одна девушка – 1 đứa bé gái

Я знаю одну девушку – tôi biết một đứa bé gái.

один рубль – 1 rúp

двадцать один рубль - 21 rúp

один доллар – 1 đô la 

Các số kết thúc bằng 2, 3,4

Nếu các số kết thúc bằng 2,3 ,4 (không tính 12, 13, 14) chúng ta sử dụng danh từ số ít cách sở hữu

Ví dụ:

три рубля – 3 rúp

четыре рубля – 4 rúp

две книги – 2 quyển sách

три собаки – 3 con chó

четыре доллара – 4 đô la

три газеты – 3 tờ báo

Các số kết thúc bằng 5,6, 7, 8, 9,0, -надцать

 Nếu các số kết thúc bằng các số trên chúng ta dùng danh từ số nhiều cách sở hữu. Tất cả các số hàng mười (-надцать) như 11, 12, 13 v.v đều thuộc dạng này.

Ví dụ:

пять рублей – 5 rúp

десять рублей – 10 rúp

сто рублей – 100 rúp

десять студентов – 10 sinh viên

девять собак – 9 con chó

восемь зданий – 8 tòa nhà

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengnga.com/v43/bai-7.html

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1: Đối cách (accusative case)
Bài 1: Đối cách (accusative case)

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case
Bài 2 : Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Tặng cách (bổ ngữ gián tiếp) – Dative case

Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp
Bài 3 : Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Cách sử dụng danh từ Tặng cách như là bổ ngữ giàn tiếp

Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)
Bài 4 : Cách công cụ ( instrumental case)

Cách công cụ ( instrumental case)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat