Bài 6

Viết lại những câu dưới đây thành câu so sánh khẳng định

Vd : В июле не так жарко, как в августе. = В августе жарче, чем в июле. 

Từ câu 6-10 viết những câu so sánh thật giữa thành phố của bạn và Matxcova.

  1. Зимой в Петербурге не так холодно, как в Москве.
  2. В Петербурге идёт снег не так часто, как в Москве.
  3. Московское лето не такое влажное,* как петербургское.
  4. Летом в Петербурге бывает не так жарко, как в Одессе.
  5. Весной в Петербурге не так тепло, как в Киеве.
  6. У нас весной бывает _________________________________, чем в Москве.
  7. У нас летом идёт дождь ______________________________, чем в Москве.
  8. У нас осенью обычно _________________________________, чем в Москве.
  9. У нас зимой _________________________________________, чем в Москве.
  10. Вообще климат у нас _________________________________, чем в Москве.

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v99/bai-5.html

 

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

bài 1
bài 1

Động từ ходить~идти/пойти, ездить~ехать/поехать. Điền vào chỗ trống nhựng động từ thích hợp.

Bài 2
Bài 2

Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách nói ngược lại so với câu hỏi đã cho.

Bài 3
Bài 3

Học tiếng Nga, học cánh viết thành một câu hoàn chỉnh

Bài 4
Bài 4

Bạn thích những tác giả người Nga nào? Bạn co thích tác giả này không?

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat