Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Những đại từ nhân xưng sau có thể được dùng làm chủ ngữ (nominative case)

Я - Tôi

Ты – Bạn (thông thường)

Он – anh ấy, nó (giống đực)

Она – cô ấy, nó (giống cái)

Оно - nó (giống trung)

Мы – chúng tôi

Вы – bạn (trang trọng hoặc bạn số nhiều)

Они – họ

>> Xem thêm: http://hoctiengnga.com/v1/bai-1.html

 

Những đại từ sau đây có thể dùng làm bổ ngữ cho câu (accusative case)

Меня - tôi

Тебя – bạn (thông dụng)

Его - ("yevo") – anh ấy, nó (giống đực)

Её – cô ấy, nó (giống cái)

Нас – chúng ta, chúng tôi

Вас – ngài / các bạn

Их – họ
 

>> Bài tiếp theo: http://hoctiengnga.com/v32/bai-2.html​

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat