Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

 

Nhóm động từ đầu tiên ở dạng nguyên mẫu kết thúc bằng "ть". Để chia động từ các bạn bỏ phần "ть" và thay các đuôi động từ tương ứng

 

 

Đuôi động từ

Работать – làm việc

Я – Tôi

- ю

Я работаю

Ты – Bạn (thông thường)

- ешь

Ты работаешь

Он – anh ấy, nó (giống đực)

- ет

Он работает

Она – cô ấy, nó (giống cái)

- ет

Она работает

Оно - nó (giống trung)

- ет

Оно работает

Мы – chúng tôi

- ем

Мы работаем

Вы – bạn (trang trọng hoặc bạn số nhiều)

- ете

Вы работаете

Они – họ

- ют

Они работают

 >> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v32/bai-2.html

Một số vị dụ khác

понимать – hiểu (động từ nguyên mẫu)

Я понимаю – tôi hiểu

Ты понимаешь – bạn hiểu

Он, Она, Оно понимает – anh ấy, cô ấy, nó hiểu

Мы понимаем – chúng tôi hiểu.

Вы понимаете – các bạn hiểu.

Они понимают – họ hiểu.

Знать – biết (động từ nguyên mẫu)

Я знаю – Tôi biết.

Ты знаешь – Bạn biết.

Он, Она, Оно знает – anh ấy, cô ấy, nó biết.

Мы знаем – chúng tôi biết

Вы знаете – các bạn biết.

Они знают – họ biết.

Bạn có thể đổi một câu khẳng định thành một câu phủ định bằng cách dùng từ "не" (không)

Я не знаю -  tôi không biết.

Я не понимаю – tôi không hiểu.

Он не понимает – anh ta không hiểu.

Câu hỏi :

Ты знаешь? – bạn có biết không?

Ты понимаешь? – bạn có hiểu không?
 

>> Bài tiếp theo: http://hoctiengnga.com/v34/bai-4.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat