Bài 2 : Các từ hỏi

Где? - Ở đâu?

Кто? - Ai?

Что? – Cái gì?

Как? – Như thế nào?

Когда? – Khi nào?

Почему? – Tại sao?

сколько стоит? – bao nhiêu?

 

Ví dụ:

Что ты знаешь? – Bạn biết gì?

Где он? – anh ấy ở đâu?

Кто он? – Anh ấy là ai?
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v31/bai-1.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat