Bài 5 :Danh từ

 Danh từ là những từ dùng để chỉ vật, tên hay một nơi nào đó.

Cách là một thuật ngữ ngôn ngữ học dùng để biểu hiện vai trò của danh từ trong câu. Trong tiếng Nga có tất cả 6 cách.

Nguyên âm là những âm mở. Các ký tự sau đây là nguyên âm А, Я, Э, Е, У, Ю, О, Ё, Ы, И and Й.

Phụ âm là các ký tự còn lại không phải là nguyên âm
 

>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v34/bai-4.html
 

Giống của danh từ

Trong tiếng Nga, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, mỗi một danh từ có một giống. Có 3 giống trong tiếng Nga : giống đực, giống cái và giống trung. Các bạn chỉ cần học nguyên tắc là có thể xác định giống của danh từ trong hầu hết các trường hợp.

Khi nhìn vào một danh từ dạng nguyên (dạng danh từ dùng để làm chủ ngữ), hãy để ý ký tự cuối cùng

  • Nếu đó là một phụ âm, hoặc “й”, danh từ đó là giống đực
  • Nếu đó là “а” hoặc “я”, danh từ đó là giống cái
  • Nếu đó là “o” hoặc “e” thì danh từ đó là giống trung
  • Nếu có dấu hiệu “ь”, danh từ đó có thể là giống cái hoặc giống đực

Có một số trường hợp ngoại lệ như là

Папа – ba, bố - giống đực

Дядя –chú – giống đực

Дедушка – ông – giống đực

Мужчина – người (đàn ông) – giống đực

Кофе –cà phê – giống đực
 

>> Bài tiếp: http://hoctiengnga.com/v36/bai-6.html

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 4 : Cách chia động từ (tt)
Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

Cách chia động từ (tt)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Timeout ! Get new captcha
Hotline: 1900 2615 - 028 3622 8849
Zalo chat