Bài 4 : Cách chia động từ (tt)

 Nhóm động từ thứ hai chúng ta sẽ học ngày hôm nay là hững động từ có dạng nguên mẫu kết thúc bằng "ить". Chúng ta sẽ lần lượt dùng các đuôi động từ "ю" (or "у") "ишь" "ит" "им" "ите" "ят" (or "ат") để thay thế cho phần "ить" trong động từ nguyên mẫu.

Các bạn lưu ý cách phát âm khi chia động từ nhé.

Luật rút gọn âm tiết được áp dụng riêng cho ngôi thứ nhất số ít (Я).

 

 

Đuôi động từ

говорить - nói

слышать - nghe

Я – Tôi

"ю" (hoặc "у")

Я говорю

слышу

Ты – Bạn (thông thường)

ишь

Ты говоришь

слышишь

Он – anh ấy, nó (giống đực)

Ит

Он говорит

слышит

Она – cô ấy, nó (giống cái)

Ит

Оно - nó (giống trung)

Ит

Мы – chúng tôi

им

Мы говорим

слышим

Вы – bạn (trang trọng hoặc bạn số nhiều)

ите

Вы говорите

слышите

Они – họ

Ят hoặc ат

Они говорят

слышат

 
>> Ôn tập: http://hoctiengnga.com/v33/bai-3.html

Những động từ bất quy tắc

 

Có một số động từ trong tiếng Nga là động từ bất quy tắc, nghĩa là các động từ này không tua6ntheo những luật chia động từ ở trên.

Ví dụ: Ехать – đi, di chuyển

Я еду – tôi đi

Ты едешь – bạn đi

Он, Она, Оно едет – anh ấy, cô ấy, nó đi

Мы едем – chúng ta đi

Вы едете – các bạn đi

Они едут – họ đi

Các bạn để ý gốc từ "Ед" gần như luôn đứng đằng sau các đuôi động từ ở nhóm động từ 1, trừ gốc từ "у" được thay bằng  "ю".

Ví dụ: Жить – sống

Я живу – tôi sống

Ты живёшь – bạn sống

Он, Она, Оно живёт - anh ấy, cô ấy, nó sống

Мы живём – chúng tôi sống

Вы живёте – các bạn sống

Они живут – họ sống

Các bạn chú ý gốc từ "ё" được sử dụng thay cho  "е" khi nhấn âm rơi vào âm cuối.

 >> Bài tiếp theo: http://hoctiengnga.com/v35/bai-5.html

THƯ VIỆN LIÊN QUAN

Bài 1 : Đại từ nhân xưng
Bài 1 : Đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng

Bài 2 : Các từ hỏi
Bài 2 : Các từ hỏi

Các từ hỏi

Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại
Bài 3 : Chia động từ ở thì hiện tại

Chia động từ ở thì hiện tại

Bài 5  :Danh từ
Bài 5 :Danh từ

Danh từ

Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC

Zalo chat